Naturlig städning bra för avloppet och miljön

I Käppalaförbundets nya informationskampanj, som startade i går den 14 april, slår förbundet ett slag för naturlig städning. Genom att städa med naturliga produkter som citron, såpa och ättika kan mängden av onödiga kemikalier i det inkommande avloppsvattnet minska.

Avloppsreningsverk är inte byggda för att rena bort kemikalier. Käppalaförbundet driver därför en treårig informationskampanj med tema kemikalier. Vårens kampanj är den tredje i ordningen. Målet är att påverka beteendet hos de över en halv miljon invånarna i förbundets elva medlemskommuner och på så sätt minska mängden av onödiga kemikalier som kommer till förbundets reningsverk, Käppalaverket, och därmed minska utsläppen till miljön.

Förbundet arbetar på olika sätt med förebyggande åtgärder för att minska mängden miljöstörande ämnen i avloppsvattnet. Arbetet riktar sig både till företag och privatpersoner. Generellt sett har mängden kemikalier från företag minskat väsentligt de senaste åren. När det gäller privatpersoner kan stora förbättringar uppnås genom förändrade beteenden i vardagen. Kemikalier finns överallt i vår närhet: i rengöringsmedel, elektronik, plast, kläder, hygienartiklar, färg med mera.

- Naturliga produkter som citron, såpa och ättika fungerar jättebra att städa med. Det blir lika rent, men är snällare mot avloppet och miljön, säger Kristina Svinhufvud, chef för förbundets uppströmsavdelning.

Informationskampanjen inkluderar bland annat trafikreklam i kollektivtrafiken, digital annonsering samt annonser i lokaltidningar. Käppalaförbundet har även tagit fram en film som finns att se på förbundets webbplats www.kappala.se. Här finns också mer information och tips på hur man städar naturligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Svinhufvud, chef för uppströmsavdelningen
Telefon: 08-766 67 25 (vxl: 08-766 67 00)

Susanne Carlberg, kommunikationschef
Telefon: 08-766 67 23 (vxl: 08-766 67 00)

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier