Käppalaförbundet deltog på Vattenstämman 2015

18-20 maj deltog Käppalaförbundet på Svenskt Vattens Vattenstämma i Sundsvall. Här möttes offentliga, kommersiella och ideella aktörer inom vatten, avlopp och samhällsplanering med målet att samverka för att vårt vatten ska fortsätta hålla bra kvalitet.

Svenskt Vattens Vattenstämma 2015 hade två huvudfokus: Management och Dricksvatten. Management handlade om hur Sverige på sikt kan säkerställa och finansiera hållbara VA-organisationer. Dricksvatten handlade om hur VA-Sverige ska kunna fortsätta leverera dricksvatten av bra kvalitet samt hur man bemöter de hot som finns mot dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden.

Här kan ni läsa mer om Svenskt Vattens Vattenstämma.

Målet med Vattenstämman är att hitta samverkan mellan alla aktörer som finns i VA-branschen. Politiker, tjänstemän, kommuner, myndigheter, privata företag och ideella organisationer är alla inbjudna för att tillsammans hitta lösningar på framtidens VA-utmaningar.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier