Information om kommande byggarbeten

Hösten 2015 kommer Käppalaförbundet att börja bygga en ny rötkammare och en anläggning för högflödesrening. Med anledning av detta har förbundet skickat ut ett informationsblad till närboende runt Käppalaverket.

På Käppalaverket finns i dagsläget två rötkammare som är nedsprängda i berg. Rötkamrarna är nödvändiga för att vi ska kunna ta hand om det slam som uppstår under reningsprocessen och det är i dessa som vår biogas produceras. Rötkamrarna närmar sig sina kapacitetstak. För att säkra den nuvarande processen och kunna hantera den ökning av inkommande flöde som beror på att invånarna i våra medlemskommuner blir fler samt trolig anslutning av fler kommuner, måste vi bygga ytterligare en rötkammare. Anläggningen för högflödesrening bygger vi för att undvika bräddning (utsläpp av avloppsvatten som enbart är grovrenat) i framtiden. Båda projekten är således nödvändiga att genomföra.

Byggandet av dessa två anläggningar kommer att medföra störningar för närboende i form av vibrationer och oljud i samband med de sprängningar som kommer att genomföras samt buller, avgaser och damm när bortsprängda bergmassor lastas och transporteras bort från verket. Trafiken på den del av Södra Kungsvägen som ligger närmast verket samt trafiken vid korsningen Södra Kungsvägen/Värdshusvägen kommer att påverkas.

Planerad start för arbetena är i oktober. Sprängningar beräknas pågå i 4-6 månader och därefter vidtar byggfasen som kommer att pågå under ungefär ett år. Våra entreprenörer kommer att arbeta under dagtid på vardagar.

Vi genomför alla åtgärder som är möjliga för att minska störningarna och hoppas på förståelse under den tid som dessa arbeten pågår.

Vi kommer att informera kontinuerligt om dessa byggarbeten här på vår webbplats. Efter sommaren kommer vi också att bjuda in närboende till informationsmöten.

Ta reda på mer genom att läsa bakgrundsinformation om projekten samt frågor och svar.

Om du har frågor om projekten är du välkommen att kontakta vår växel på 08-766 67 00 eller mejla till kappala@kappala.se.  

 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier