Inbjudan till informationsmöten om kommande byggarbete

Käppalaförbundet inbjuder vid två tillfällen närboende och närliggande verksamheter till informationsmöte med anledning av det kommande bygget av ny rötkammare och anläggning för högflödesrening på Käppalaverket. Samma information kommer att ges vid båda tillfällena.

Tid:   Torsdagen den 10 september 2015, kl. 18:00-20:00 och
Torsdagen den 17 september 2015, kl. 18:00-20:00
Plats:   Hörsalen på Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Syftet med informationsmötena är att informera om vad som kommer att ske, hur det kommer att påverka närboende och närliggande verksamheter samt svara på frågor.

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås. Anmäl därför ditt deltagande senast 7 september på telefon 08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se. Anmäl vilket datum du/ni planerar att delta.

Varmt välkommen!


Bakgrund

Käppalaverket har i dagsläget två rötkammare som är nedsprängda i berg. Rötkamrarna är nödvändiga för att vi ska kunna ta hand om det slam som uppstår under reningsprocessen och det är i dessa som vår biogas produceras. Rötkamrarna har nått sitt kapacitetstak. För att säkra den nuvarande processen och kunna hantera den ökning av inkommande flöde som beror på att invånarna i våra medlemskommuner blir fler samt trolig anslutning av fler kommuner, måste vi bygga ytterligare en rötkammare. Anläggningen för högflödesrening bygger vi för att undvika bräddning (utsläpp av avloppsvatten som enbart är grovrenat) i framtiden. Båda projekten är således nödvändiga att genomföra.

Planerad start för arbetena är i november 2015. Sprängningar beräknas pågå i 4-6 månader och därefter vidtar byggfasen som kommer att pågå under ungefär ett år. Sprängningarna kommer att genomföras med en metod som kallas försiktig sprängning och våra entreprenörer kommer att arbeta under dagtid på vardagar.

I korthet kommer arbetena att medföra:

  • störningar i form av vibrationer och oljud i samband med de sprängningar som kommer att genomföras
  • buller, avgaser och damm när bortsprängda bergsmassor lastas och transporteras bort från verket
  • påverkan på trafiken på den del av Södra Kungsvägen som ligger närmast verket och vid korsningen Södra Kungsvägen/Värdshusvägen.

Vi genomför alla åtgärder som är möjliga för att minska störningarna för er som bor i närheten av verket och hoppas på förståelse under den tid som dessa arbeten pågår.

Mer information

Mer detaljerad information hittar du här. Informationsunderlaget kan också beställas på telefon 08 766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Frågor

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta vår växel på telefon 08 766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier