Förbundets anläggning i Långängsstrand renoveras

Nu startar renoveringen av Käppalaförbundets anläggning i Långängsstrand i Danderyd. Detta är den anläggning där det samlade flödet av avloppsvatten från fastlandet leds via en dykartunnel till Spisen i Lidingö varifrån det förs vidare till Käppalaverket där det renas.

Anläggningen kommer att renoveras såväl invändigt som utvändigt. Den invändiga renoveringen innefattar bland annat byte av mekanisk utrustning. Utvändigt kommer byggnadens tätskikt att renoveras, vilket innebär att den befintliga vegetationen tas bort och ett nytt tätskikt läggs på. Ett nytt så kallat sedumtak byggs därefter upp och staket sätts upp runt området.

Renoveringsarbetet är planerat att pågå under perioden september 2015-maj 2016. Arbetet kommer att innebära något fler transporter i området. Störningar i form av visst buller kan också förekomma.

Läs mer om våra pågående projekt.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier