Stora Biltvättarhelgen 26-27 april

En ny undersökning visar att 26 % av bilägarna i Sverige (37 % av de som bor i villa) tvättar bilen på gatan – samtidigt som 9 av 10 vet att det miljömässigt är det sämsta alternativet. Stora Biltvättarhelgen är ett nytt initiativ från vattentjänstbranschen för att fler ska tvätta bilen på en biltvätt och minska giftiga utsläpp i naturen.

Idag rullar fler än 4,4 miljoner personbilar på våra vägar* och på ett år tvättar vi dem runt 30 miljoner gånger. När man tvättar bilen på gatan rinner vattnet ner i dagvattenbrunnar och hamnar via dagvattensystemet helt orenat i våra vattendrag där det skadar växter och djur. Totalt rör det sig om 5,5 ton tungmetaller, 5 000 ton bilvårdsmedel samt 2 000 ton olja som riskerar att spridas i naturen, varje år**.

Det är lätt att göra rätt

  • Bäst är att tvätta bilen på en biltvätt, helst en miljömärkt. Det går lika bra med en automatisk biltvätt som en gör det själv-hall. På biltvätten renas vattnet från merparten av föroreningarna innan det släpps vidare till det kommunala reningsverket där det renas ännu en gång. Använd miljömärkta bilvårdsprodukter.
  • Sämst ur miljösynpunkt är att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten så att vattnet med alla föroreningar rinner ner i en dagvattenbrunn och sedan rakt ut i närmaste vattendrag.
  • Om man inte har tillgång till en biltvätt är det minst dåliga att tvätta bilen på gräs eller grus. Då fastnar föroreningarna i det översta jordlagret medan vattnet fortsätter ner i marken och filtreras grovt innan det når grundvattnet. Markens organismer är tåligare än de som lever i vattnet, och markmiljön kan ofta binda eller bryta ned de föroreningar som spolats av från bilen.

Stora Biltvättarhelgen 2014

För att uppmärksamma svenska folket om vikten att tvätta sin bil rätt uppmanar vattentjänstbranschen i Sverige till Stora Biltvättarhelgen den 26-27 april 2014. Tanken är att inspirera människor att tvätta rätt för miljöns skull. För mer information se www.mittvatten.se.

biltvätt

* Transporter och kommunikationer, SCB, Statistisk årsbok 2013

** Håll Sverige Rent

 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier