Seminarium om Östersjön

Den 2 oktober arrangerar IVL Svenska Miljöinstitutet sitt årliga Östersjöseminarium. En av talarna är Käppalaförbundets avdelningschef Kristina Svinhufvud.

Seminariet är en mötesplattform för yrkesverksamma inom miljö- och tillväxtfrågor i Östersjöregionen. Där samlas alla som engagerar sig i Östersjöfrågorna för att nå det övergripande målet – en frisk Östersjö. Under dagen diskuteras framstegen inom de internationella Östersjösamarbetena, metoder för att förbättra vattenkvaliteten samt konkreta åtgärdsarbeten för att förbättra Östersjömiljön.

Ett flertal kunniga experter delar med sig av sina erfarenheter, däribland Kristina Svinhufvud som till vardags leder Käppalaförbundets uppströmsavdelning. Kristina kommer att prata om ”Reningsverkens uppströmsarbete – för renare sjöar och vattendrag”.

Östersjöseminariet äger rum på Spårvagnshallarna i Stockholm den 2 oktober. Mer information och anmälan: www.ivl.se/ostersjoseminarium

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier