Ny infart för godstransporter leder till minskad trafik på Värdshusvägen

Käppalaförbundet har i samarbete med SL och i samband med renoveringen av Lidingöbanan byggt en ny infart till Käppalaverket. När infarten öppnas den 22 september kommer trafiken på Värdshusvägen, där bland annat Futuraskolan ligger, att minska vilket leder till en säkrare skolväg för eleverna och en förbättrad miljö för de närboende.

Den nya infarten, ”Västra infarten”, ligger strax före Gåshagarondellen och kommer att användas av tung trafik, godstransporter samt av verkets personal. Käppalaförbundet strävar efter att minska sin miljöpåverkan på olika sätt och att i möjligaste mån undvika störningar för närboende. Den nya infarten är en del i det arbetet.

Arbetet med att bygga den nya infarten har pågått under våren och sommaren 2014. Projektet som kostat 11 Mkr har bekostats av Käppalaförbundet. Besökare till verket kommer även fortsättningsvis att använda den östra infarten.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Manhem, VD, Käppalaförbundet. Tfn: 08-766 67 01. E-post: per.manhem@kappala.se

Johan Krüger, kommunikationschef, Käppalaförbundet. Tfn: 072-943 29 58. E-post: johan.kruger@kappala.se

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier