Ledig tjänst: miljöcontroller

Till vår miljö- och kvalitetsavdelning söker vi nu en miljöcontroller som aktivt vill bidra till att vi har en säker, trygg och miljöanpassad verksamhet.

Du har förmåga att driva, utveckla och samordna vårt interna miljöarbete men kommer också att vara delaktig i kvalitets- och arbetsmiljöarbetet.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter är framtagande och implementering av nya processer och strukturer samt förbättring och uppföljning av befintliga. Allt detta inom ramen för krav från europeisk och svensk lagstiftning, myndigheter samt olika internationella standarder. Arbetet innebär bland annat planering, samordning och genomförande av interna och externa revisioner.

I miljö- och kvalitetsavdelningens ansvar ligger bland annat att bevaka lagkravsuppfyllnaden. Du spelar en central roll i miljökravsbevakningen och ger support till organisationen vid implementering av nya och förändrade lagkrav.

Dokumenthantering, miljö- och arbetsmiljökrav i samband med inköp, upphandling och projekt, avvikelsehantering och myndighetsrapportering är några av de arbetsuppgifter som väntar dig.
Du kommer att rapportera till chefen för miljö- och kvalitetsavdelningen.

Du kommer att arbeta med ett brett spektrum av miljöfrågor och därför söker vi dig som har en högskoleutbildning med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning och påbyggnad inom miljöområdet.

Som person är du strukturerad med hög samarbetsförmåga och är van att arbeta såväl självständigt som i grupp samt ta egna initiativ. Då arbetet sträcker sig över alla avdelningar och innefattar en del myndighetskontakter är det viktigt att du har en bra kommunikationsförmåga och har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Meriterande kunskaper

  • Miljörätt
  • Intern revision
  • Kemikalielagstiftning
  • Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kontakt och ansökan

Låter det intressant är du välkommen att kontakta Gina Svensson, som är chef för vår miljö-och kvalitetsavdelning. Gina nås på telefon 08-766 67 68.

Vår fackliga representant för Sveriges Ingenjörer är Tomas Pettersson och nås på telefon 08-766 67 58.

Din ansökan skickar du via e-post till gina.svensson@kappala.se senast 15 januari 2015. Bifoga cv och personligt brev.

Om Käppalaförbundet

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. Vi tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför växtnäring och biogas till samhällets kretslopp. Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001. Vi är cirka 50 anställda i en organisation med hög trivsel, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Käppalaverket ligger i Gåshaga på Lidingö.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier