Läskiga dammråttor hör inte hemma i avloppet

Damm innehåller skadliga kemikalier från till exempel elektronik och plast. Avloppsreningsverk är inte byggda för att rena bort kemikalier. Om damm spolas ner i avloppet fortsätter kemikalierna ut i ekosystemet och påverkar miljön negativ. Genom den informationskampanj som startar i dag den 6 oktober vill Käppalaförbundet uppmärksamma problemet och få människor att dammsuga och använda mikrofiberduk i stället för att våttorka när de städar.

Kampanjen är den andra delen i en treårig informationssatsning med tema kemikalier. Målet är att förändra beteendet hos de över en halv miljon invånarna i förbundets elva medlemskommuner och på så sätt minska mängden kemikalier som kommer till förbundets reningsverk, Käppalaverket, och därmed minska utsläppen till miljön.

Käppalaförbundet arbetar på olika sätt med förebyggande åtgärder för att minska mängden miljöstörande ämnen i avloppsvattnet. Arbetet riktar sig både till företag och privatpersoner. Generellt sett har mängden kemikalier från företag minskat väsentligt de senaste åren. När det gäller privatpersoner kan stora förbättringar uppnås genom förändrade beteenden i vardagen. Kemikalier finns överallt i vår närhet: i elektronik, plast, kläder, hygienartiklar, rengöringsprodukter, färg med mera.

- Det är många som inte vet att damm innehåller kemikalier och ännu färre känner till att det är ett problem för avloppsreningsverken och miljön. Därför vill vi uppmärksamma frågan och försöka ändra människors beteende, säger Kristina Svinhufvud, chef för förbundets uppströmsavdelning.

Informationskampanjen inkluderar bland annat trafikreklam i kollektivtrafiken, digital annonsering samt annonser i lokaltidningar. Käppalaförbundet har även tagit fram en film som finns att se på förbundets webbplats www.kappala.se. Här finns också mer information om damm och kemikalier samt andra tips på hur man kan bidra till en bättre miljö.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Svinhufvud, chef för uppströmsavdelningen.
Telefon: 08-766 67 25 (vxl: 08-766 67 00)

Susanne Carlberg, kommunikationsstrateg.
Telefon: 08-766 67 23 (vxl: 08-766 67 00)

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier