Låga taxor i Käppalakommuner

Flera av Käppalaförbundets medlemskommuner har bland de lägsta VA-taxorna i Sverige. Det visar ny statistik från Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten sammanställer varje år taxestatistik baserat på de uppgifter som kommunerna själva rapporterar in. Jämförelsen görs för avgifter för enfamiljshus (villor), så kallad typhus A, och för flerfamiljshus (lägenheter), så kallad typhus B.

Årets statistik visar att flera av Käppalakommunerna har bland de lägsta taxorna i Sverige. När det gäller villor finns till exempel sex av våra elva medlemskommuner med på topp-20-listan över kommunerna med lägst avgift. Sollentuna har lägst VA-taxa för villor medan Solna har lägst taxa för lägenheter.

Svenskt Vatten pekar på flera förklaringar till varför taxorna skiljer sig så mycket åt. Det handlar i första hand om skillnader i förutsättningar som kommunernas storlek, befolkningstäthet, topografi, möjlighet till regionala anläggningar etc. Till det kommer vissa historiska faktorer som när investeringar är gjorda och hur dessa har skrivits av.

Tittar man på Käppalaförbundets andel av VA-taxan så står den för cirka 16,5 procent för villor och 22,5 procent för flerfamiljshus.

taxa_A

 

taxa_B

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier