Käppalaförbundet testar ny teknik för att rena bort läkemedelsrester

Käppalaförbundet räknar med att myndigheterna i framtiden kommer att ställa krav på de svenska reningsverken att även rena bort läkemedelsrester från avloppsvattnet. I dag avskiljs läkemedelsrester till viss del i Käppalaverket, men en del läkemedel följer tyvärr med det renade avloppsvattnet ut i Östersjön.

Käppalaförbundet arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan och har som ambition att ligga steget före och i framkant när det gäller ny reningsteknik. Därför följer förbundet aktuell forskning och deltar sedan ett antal år i ett stort forskningsprojekt, Mistra Pharma, som har som uppgift att hitta och testa ny teknik som framgångsrikt kan avskilja läkemedelsrester.

Olika tekniker, bland annat ozonering och aktivt kol, testas på plats i några svenska reningsverk, varav Käppalaverket är ett, för att hitta den mest lämpliga tekniken. Projektet leds av forskaren Berndt Björlenius vid Institutionen för bioteknologi på KTH. Sverige är tillsammans med Schweiz, som redan infört nya krav, världsledande i den här frågan.

Käppalaförbundet vill i detta sammanhang även göra ett förtydligande. IVL Svenska Miljöinstitutet har nyligen publicerat en rapport där en mätpunkt där man fångat fisk som innehåller mätbara halter av flera olika läkemedel kallas ”Käppala”. Förbundet vill förtydliga att denna mätpunkt ligger så placerad att det inte bara är utsläpp från Käppalaverket som kan hamna där utan även utsläpp från till exempel Henriksdals reningsverk i Stockholm och andra verksamheter uppströms Mälaren.

Läs mer om Mistra Pharma-projektet.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier