Käppalaförbundet samarbetspartner för vatten- och miljöteknikerutbildning

Käppalaförbundet är samarbetspartner för yrkeshögskoleutbildningen ”Vatten- och miljötekniker” tillsammans med ett antal andra intressenter. Förbundet har varit engagerat sedan planeringsfasen och har genom ett aktivt deltagande i utbildningens ledningsgrupp kunnat påverka både innehåll och upplägg.

Hela VA-branschen står inför ett generationsskifte och har framöver ett stort behov av kompetenta medarbetare. Den här nischade utbildningen ger möjlighet att få tag i medarbetare med både relevant och aktuell utbildning.

Några av inslagen i utbildningen är: dricksvattenteknik, reningsteknik samt rörnätsteknik och ledningssystem. Dessutom ingår praktik och tanken är att Käppalaförbundet ska kunna erbjuda sådan för en eller ett par elever.

Utbildningen startar i september 2014 och pågår under två år på heltid.  Den har plats för 28 elever och genomförs i Järfälla. Sista ansökningsdag är den 15 maj 2014.

Läs mer om utbildningen Vatten- och miljötekniker.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier