Käppalaförbundet samarbetspartner för vatten- och miljöteknikerutbildning

Käppalaförbundet är samarbetspartner för yrkeshögskoleutbildningen ”Vatten- och miljötekniker” tillsammans med ett antal andra intressenter. Förbundet har varit engagerat sedan planeringsfasen och har genom ett aktivt deltagande i utbildningens ledningsgrupp kunnat påverka både innehåll och upplägg.

Hela VA-branschen står inför ett generationsskifte och har framöver ett stort behov av kompetenta medarbetare. Den här nischade utbildningen ger möjlighet att få tag i medarbetare med både relevant och aktuell utbildning.

Några av inslagen i utbildningen är: dricksvattenteknik, reningsteknik samt rörnätsteknik och ledningssystem. Dessutom ingår praktik och tanken är att Käppalaförbundet ska kunna erbjuda sådan för en eller ett par elever.

Utbildningen startar i september 2014 och pågår under två år på heltid.  Den har plats för 28 elever och genomförs i Järfälla. Sista ansökningsdag är den 15 maj 2014.

Läs mer om utbildningen Vatten- och miljötekniker.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier