Käppalaförbundet säger nej tack till kemikalier i avloppet

Kemikalier som hälls ut i avloppet ställer till problem för reningsverken och påverkar miljön negativt. Nu tar Käppalaförbundet krafttag för att minska mängden skadliga kemikalier i avloppsvattnet. Med hjälp av en omfattande treårig informationskampanj vill förbundet förändra beteendet hos invånarna i de elva medlemskommunerna.

I Käppalaförbundets reningsverk, Käppalaverket, på Lidingö renas avloppsvatten från elva kommuner i norra och östra Storstockholm. Reningsverket är inte byggt för att rena bort kemikalier. Kemikalierna kan försämra reningsprocessen och av de ämnen som reningsverket inte kan rena bort följer huvuddelen med det renade avloppsvattnet ut i Östersjön och en mindre del samlas i slammet.

Käppalaförbundet arbetar på olika sätt med förebyggande åtgärder för att minska mängden miljöstörande ämnen som kommer till reningsverket via avloppsvattnet. Arbetet riktar sig både till företag och privatpersoner. Generellt sett har mängden kemikalier från företag minskat väsentligt de senaste åren. När det gäller privatpersoner kan stora förbättringar uppnås genom förändrade beteenden i vardagen.

Kemikalier finns överallt i vår närhet: i kläder, hygienartiklar, rengöringsprodukter, färg, elektronik, plast med mera. I den inledande delen av Käppalaförbundets informationskampanj ligger fokus på målarfärg.

- Det spelar ingen roll om färgen är vattenlöslig, vattenbaserad eller benämns som miljövänlig. Vi vill inte att någon färg ska hamna i avloppet eftersom all färg innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för reningsverket och miljön, säger Kristina Svinhufvud, chef för förbundets uppströmsavdelning.

På Käppalaförbundets webbplats finns tydliga anvisningar om hur man tar hand om färg, penslar och rollers på rätt sätt, samt andra tips på hur man kan bidra till en bättre miljö.

Informationskampanjen, som har parollen ”Kemikalier i avloppet. Nej tack”, kommer att pågå i tre år. Den inkluderar bland annat trafikreklam i kollektivtrafiken, annonser i lokaltidningar samt lokala evenemang i medlemskommunerna. Käppalaförbundet har även tagit fram en film som finns att se på www.kappala.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Svinhufvud, chef för uppströmsavdelningen.
Telefon: 08-766 67 25 (vxl: 08-766 67 00)

Susanne Carlberg, kommunikationsstrateg.
Telefon: 08-766 67 23 (vxl: 08-766 67 00)

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier