Käppalaförbundet får rena avloppsvatten från Österåker och Vaxholm

Käppalaförbundet har efter en långdragen process fått tillstånd av Mark- och miljödomstolen att ta emot och behandla avloppsvatten från Österåkers och Vaxholms kommuner i Käppalaverket på Lidingö. 

Österåkers och Vaxholms avloppsvatten renas i dag i de lokala avloppsreningsverken Margretelund och Blynäs, som båda börjar närma sig sina kapacitetstak. En anslutning till Käppalaförbundet innebär stora miljöfördelar i och med att förbundets reningsverk, Käppalaverket, kan erbjuda en mycket effektiv reningsprocess och en kretsloppslösning där slam, biogas och värme återförs till samhället. Reningen sker dessutom kostnadseffektivt i en storskalig anläggning där kostnaderna delas av samtliga anslutna.

En anslutning innebär att avloppsvatten från ytterligare 37 000 personer kommer att renas i Käppalaverket och att förbundet i framtiden kommer att bestå av tretton kommuner, jämfört med dagens elva.

Nu börjar arbetet med att förankra beslutet politiskt, både i berörda kommuner och i Käppalaförbundets styrelse. Därefter tar planeringen vid för på vilket sätt man rent tekniskt ska ansluta avloppsvattnet från Margretelund och Blynäs till Käppalaverket. Hela processen beräknas att ta några år. En uppskattning är att en anslutning kan ske 2017-2018.

- Det här är mycket positivt för miljön och samhällsutvecklingen i vår region, säger Per Manhem, VD på Käppalaförbundet.

- Genom att koppla upp sig mot Käppalaverket skapas en mycket långsiktig, trygg och kostnadseffektiv lösning för såväl Österåker som Vaxholm, menar Mikael Medelberg, VD på Roslagsvatten som driver Margretelunds och Blynäs reningsverk. Föroreningsmängderna som tillförs havet halveras jämfört med att rena avloppsvattnet i mindre lokala reningsanläggningar.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Manhem, VD, Käppalaförbundet. Tfn: 08-766 67 01, e-post: per.manhem@kappala.se

Mikael Medelberg, VD, Roslagsvatten. Tfn: 08-540 835 13, e-post: mikael.medelberg@roslagsvatten.se

Johan Krüger, kommunikationschef, Käppalaförbundet. Tfn: 072- 943 29 58, e-post: johan.kruger@kappala.se.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier