Inbjudan till samråd

Käppalaförbundet inbjuder allmänhet och intresserade till samråd med utökad krets med anledning av tillståndsansökan enligt miljöbalken, så kallat miljötillstånd, för Käppalaförbundets verksamhet.

Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 18.00-20.00

Plats: Hörsalen på Käppalaverket, Södra Kungsvägen 315, Lidingö.

Käppalaförbundet genomförde ett tidigt samråd med enskilda den 27 januari i år. Syftet med det samrådet var att fånga upp frågor och farhågor som närboende har rörande vår verksamhet och synpunkter på planerad utökning. Med ledning av de frågeställningar som då framkom har Käppalaförbundet tagit fram en beskrivning av den påverkan på miljön som vår nuvarande och framtida verksamhet kan ge upphov till, en så kallad miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådet den 28 april vänder sig, förutom till enskilda, också till organisationer med intresse för miljöfrågor och vår verksamhet. Vid samrådet kommer vi att redovisa de viktigaste punkterna i miljökonsekvensbeskrivningen och syftet är att få in synpunkter på denna inför fortsättningen i den tillståndsprocess vi är inne i.

Vi bjuder på fika. Anmäl därför gärna ditt deltagande senast den 24 april på telefon 08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Varmt välkomna!

Per Manhem, VD

________________________________________________________________________________

Bakgrund

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från cirka 600 000 människor i elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket i Lidingö. Vi tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam, värme och biogas till samhällets kretslopp.

Käppalaförbundet har sedan 1957 möjliggjort för norra Storstockholm att utvecklas och tillåta den befolkningsökning som har skett i regionen. Storstockholm fortsätter att växa och därmed behöver Käppalaförbundets verksamhet utvecklas.  

Vår tillståndsansökan avser Käppalaförbundets verksamhet vid Käppalaverket i Lidingö men även förbundets övriga anläggningar längs tunnelsystemet, det vill säga i Lidingö (Spisen), Danderyd (Långängstrand och Rinkebyskogen), Täby (Karby), Upplands-Väsby (Antuna) och Sollentuna (Edsberg).

Underlagsmaterial

Mer detaljerad information finns här i pdf-format: underlagsmaterial till samrådsmöte gällande tillståndsansökan

Underlagsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på samrådsmötet och kan också beställas på telefon 08-766 67 00 eller via e-post kappala@kappala.se.

Frågor eller skriftliga synpunkter

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta Torsten Palmgren, teknisk chef, på telefon 08-766 67 20 eller e-post torsten.palmgren@kappala.se.

Om ni inte har möjlighet att delta på samrådsmötet går det bra att skicka synpunkter med e-post till kappala@kappala.se eller i brev till Käppalaförbundet, Box 3095, 181 03 Lidingö. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast den 16 maj 2014.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier