Ledig tjänst: Utredningsingenjör till Uppströmsavdelningen

Vi söker dig som vill arbeta med utåtriktat miljö- och VA-arbete och med utredningar, tillstånds- och tillsynsärenden.

Käppalaförbundet är ledande inom landet när det gäller uppströmsarbete. Detta har lett till en allt bättre kvalitet på våra slutprodukter; renat avloppsvatten och certifierat slam. Tillsammans med våra medlemskommuner strävar vi även efter att minska mängden tillskottsvatten, ett arbete som nu ska intensifieras. En del av ditt uppdrag blir att för Käppalaförbundets räkning vara sammanhållande i detta arbete.

På uppströmsavdelningen arbetar vi framför allt med att förbättra kvaliteten på det avloppsvatten som tillförs våra anläggningar så att policy och mål uppfylls. Du medverkar till att krav ställs och att information når berörda verksamheter i de anslutna kommunerna. Du arbetar aktivt tillsammans med kommunerna i olika projekt, exempelvis när det gäller arbetet med att minimera tillskottsvatten, genomföra inventeringar av miljöfarliga verksamheter och provtagningar i avloppsnätet, handlägga tillstånds- och anmälningsärenden enligt miljöbalken och vattentjänstlagen samt kommunala detalj- och stadsplanefrågor med mera.

Vi söker dig som är VA-ingenjör med miljöinriktning eller motsvarande. Du har flera års arbetslivserfarenhet inom området, gärna som projektledare. Du är duktig på att kommunicera i tal och skrift. Du gillar att utbyta erfarenheter samt delta i olika möten och seminarier i regionen för att ständigt kunna utveckla vår verksamhet och vårt miljöarbete. Det här är rätt arbete för dig som är en driven person som är road av utåtriktade kontakter och samtidigt intresserad av att skriva yttranden och rapporter. Arbetet kräver att du har körkort. Du rapporterar till chefen för Uppströmsavdelningen.

Vi erbjuder ett intressant arbete i ett kommunalförbund som ligger i teknikens framkant och som arbetar aktivt i olika samarbetsprojekt för att utveckla teknik och miljö.

Låter det intressant är du välkommen att ringa avdelningschef Kristina Svinhufvud på telefon 08-766 67 25. Vår fackliga representant för Sveriges Ingenjörer är Dervisa Karat som du når via vårt växelnummer 08-766 67 00.

Din intresseanmälan skickar du senast den 18 oktober till kappala@kappala.se.

Om Käppalaförbundet
Käppalaförbundet har som uppdrag att ta hand om och rena avloppsvatten från elva kommuner med cirka 620 000 invånare i norra och östra Storstockholm. Förbundet driver Käppalaverket, ett av Europas modernaste och effektivaste reningsverk. Med den senaste tekniken renas avloppsvattnet, som sedan släpps ut i Stockholms skärgård och Östersjön. Vid behandlingen av det slam som bildas vid reningen utvinns biogas som i huvudsak uppgraderas till fordonsgas. När slammet är färdigbehandlat används det till gödsel inom jordbruket, till jordtillverkning och sluttäckning av deponier. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete internt och externt och är certifierade enligt ISO 14001 (miljöledning) samt REVAQ (slamanvändning på åkermark). Vi är cirka 50 anställda i en organisation med hög trivsel, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro. Vi finns vid Gåshaga på Lidingö.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier