Upphandlingar inom STIL-projektet

För att klara den framtida slamhanteringen och för att få en optimal energiförbrukning tillsammans med behov för en bättre miljö, skall en ny byggnad uppföras och förses med nya slamavvattningscentrifuger. Den nya byggnaden klarar av de framtida behoven och kan lösa samtliga tekniska problem som finns med nuvarande avvattningsprocess, på både ett kostnadseffektivt och energioptimalt sätt. Upphandlingen ingår i projektet som kallas STIL (Slam till lastbil).

Följande upphandlingar genomförs inom projektet:
STIL E5 El, instr.inst. & brandlarm

STIL E6 Ställverk

STIL E8 Frekvensomriktare

Upphandlingarna sker via TendSigns webbplats.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier