Upphandling industriell VVS

Käppalaförbundet arbetar kontinuerligt med om- och tillbyggnader av reningsverket. I de flesta fall ingår VVS-arbeten i någon form. Nu upphandlar förbundet konsulttjänster inom detta område.

Uppdraget som industriell VVS-konsult innebär att bistå Käppalaförbundet med konsultarbete vid om-och nybyggnationer i Käppalaförbundets anläggningar. Uppdraget innefattar bland annat projektledning, projektering, utredningar och upphandlingar.

Upphandlingen sker via TendSign.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier