Nya regler kan leda till förbud mot att använda slam från reningsverk på åkermark

Tisdagen den 20 augusti besöker centerpartiets riksdagsledamot, Roger Tiefensee, Käppalaförbundet för att bland annat diskutera framtida slamhantering och kretsloppsfrågor.

Bakgrunden till besöket är ett kommande förslag från Naturvårdsverket om nya regler för bland annat återvinning av slam från reningsverk.  

– Käppalaförbundet befarar att de nya reglerna i princip skulle sätta stopp för all återföring av växtnäring från slam från reningsverk till åkermark. Det skulle innebära att kretsloppet inte längre skulle fungera, vilket gör oss oroade, säger Kristina Svinhufvud, avdelningschef på Käppalaförbundet och ansvarig för kretsloppsfrågor.

I dagsläget återförs cirka 60 procent av slammet från Käppalaförbundets avloppsreningsverk till åkermark. På detta sätt återanvänds fosforn i ett kretslopp och ersätter fosforn i konstgödsel, som är en ändlig resurs. Förbundets slamproduktion är certifierad enligt REVAQ sedan år 2008.

– Vi tycker det är bra att våra folkvalda vill lära sig mer om vårt kretsloppsarbete och är därför mycket glada att Roger Tiefensee besöker Käppalaverket. Vi kommer att visa honom vår anläggning och hur vår slamhantering fungerar och fokusera på hur viktigt det är med ett fungerande kretslopp, säger Kristina Svinhufvud.

Journalister är välkomna att delta under besöket som äger rum tisdagen den 20 augusti, kl. 9-12 på Käppalaverket. Adress: Södra Kungsvägen 315, Lidingö.

OBS! Anmäl medverkan till Susanne Carlberg, se kontaktuppgifter nedan.

För mer information, vänligen kontakta:
Kristina Svinhufvud, avdelningschef Käppalaförbundet
Telefon: 070-294 05 99

Susanne Carlberg, informationsansvarig Käppalaförbundet
Telefon: 070-674 67 23, e-post: susanne.carlberg@kappala.se.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier