Ny anläggning för slamhantering

Käppalaförbundet inleder nu ett omfattande byggnadsprojekt för att modernisera hanteringen av det slam som bildas i samband med avloppsreningen. En ny byggnad i tre plan kommer att uppföras vid Käppalaverket i Gåshaga på Lidingö.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i elva medlemskommuner i norra och östra Storstockholm. Förbundet tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför det till samhällets kretslopp, till exempel i form av slam som används som gödsel på åkermark.

Den nuvarande hanteringen av slam är relativt omodern, inte minst när det gäller hur slammet lastas, lagras och transporteras från Käppalaverket. Därför har Käppalaförbundet beslutat investera i en ny slamhanteringanläggning. Byggnadsarbetet påbörjas nu i februari och den nya anläggningen ska tas i bruk i början av 2014. Arbetet inkluderar bland annat sprängningar och ett utökat antal materialtransporter under byggnadstiden, vilket gör att det periodvis kan förekomma en del buller.

Den nya anläggningen byggs i tre plan och kommer bland annat att innehålla avvattningscentrifuger, slamsilos och en utlastningshall. Moderniseringen kommer att medföra såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar. Transporterna kommer att minska, energiförbrukningen blir lägre och underhållskostnaderna minskar.  Dessutom kommer arbetsmiljön att väsentligt förbättras.

Käppalaförbundet har också långt gångna planer på att öppna en ny infart för tunga transporter för att på så sätt minska störningarna för boende och verksamhetsutövare i området ytterligare.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Krüger, informationsansvarig Käppalaförbundet
Telefon 08-627 37 03, e-post: johan.kruger@kappala.se.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier