Luktstörningar på Käppalaverket

Vi har tyvärr sedan en tid problem med störande lukt från Käppalaverket till närområdet. Vi beklagar detta. Lukten kommer från vår slambyggnad som ligger utmed Värdshusvägen och den beror på att vi har varit tvungna att göra ändringar i vår process för slamhantering.

På grund av tekniska problem med vår slamhanteringsutrustning har vi blivit tvungna att installera en tillfällig utrustning. Denna förändring innebär att störande lukt tyvärr kan spridas när man öppnar portarna till slambyggnaden i samband med att lastbilar hämtar och transporterar bort slammet, vilket sker cirka tre gånger per dag.

Vi arbetar aktivt för att hitta en lösning på problemet och har undersökt olika tekniska alternativ för att minska lukten. I oktober planerar vi att ta i drift en särskild luktreningsanläggning i slambyggnaden och vi förväntar oss att detta kommer att innebära en väsentlig förbättring.

Under våren 2014 kommer luktproblemen att åtgärdas definitivt. I april 2014 tar vi i drift vår nya slamhanteringsanläggning som håller på att byggas på innergården. I den nya byggnaden kommer slammet att lagras i slutna silos. Vid själva utlastningen kommer det att vara undertryck i byggnaden så att eventuell lukt inte sprider sig. Lukten kommer att ventileras till vår luftreningsanläggning.

Klagomål

Om du har klagomål är du välkommen att kontakta oss. Skicka e-post till kappala@kappala.se eller ring växeln 08-766 67 00 på kontorstid så slussas ditt samtal vidare till rätt person. På kvällar och helger går det bra att kontakta oss på vårt journummer 070-376 66 51. Ju mer detaljerad information du kan lämna om typ av lukt samt tid och plats för lukt desto bättre.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier