Kvälls- och helgarbete på Käppalaverket under en begränsad tid

Käppalaförbundet håller på att bygga en ny anläggning där slammet från Käppalaverket ska hanteras. Bygget pågår sedan en tid på verkets innergård, men är lite försenat. Därför har vår entreprenör fått tillstånd att arbeta även på kvällar och helger under en begränsad period. Entreprenören har meddelat oss att de riktvärden för buller som finns uppsatta av Naturvårdsverket inte kommer att överskridas.

Under vecka 35, 36 och 37 (perioden 26 augusti-15 september) kommer det alltså att byggas inte bara på dagtid, utan även på vardagskvällar fram till kl. 20 samt på helger kl. 8-18.

Vi ber om förståelse för den olägenhet som ni som bor i närområdet eventuellt kan uppleva under den här perioden.

Kontakta oss gärna vid frågor:

Lars Hugoson, byggledare
Tfn: 070-593 31 09. E-post: lars.hugoson@kappala.se

Anna Maria Sundin, avdelningschef Projekt och utveckling
Tfn: 08-766 67 11. E-post: annamaria.sundin@kappala.se

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier