Kadmium i konstnärsfärg

Käppalaförbundet anser att Sveriges statliga miljömyndigheter med miljöminister Lena Ek i spetsen måste driva frågan om ett förbud mot kadmium i konstnärsfärg betydligt tuffare än i dagsläget. Miljöministern har lovat att driva frågan innom EU, men en sådan process tar lång tid. För att snabbt minska utsläppen av den miljöfarliga tungmetallen vill förbundet att Sverige går före och snarast inför ett nationellt förbud.

 Käppalaförbundet vill förbjuda kadmuim i konstnärsfärg

Käppalaförbundet bedriver sedan många år ett långsiktigt och framgångsrikt uppströmsarbete, vilket innebär att man stoppar föroreningar redan vid källan. Inom detta arbete är kadmium det högst prioriterade ämnet och insatserna inriktas främst på att minska kadmiumutsläpp från konstnärsfärg, flygindustri och återvinningsanläggningar. Kadmiumhalten i det inkommande avloppsvattnet har under flera år minskat, men denna minskning måste fortsätta och helst i snabbare takt. För att detta ska ske krävs bland annat ett förbud mot kadmium i konstnärsfärg.

Kadmium är på grund av sin förmåga att tas upp och lagras i människokroppen redan förbjudet att användas i Sverige, dock med två undantag: konstnärsfärg och flygindustri. Käppalaförbundet ser ingen anledning till att kadmiumfärg ska vara undantaget från förbudet. Det finns redan fullgoda färgalternativ, ett förbud skulle innebära en betydande miljövinst och vore det mest effektiva sättet att snabbt eliminera en stor utsläppskälla av ett farligt ämne.

Varje år inkommer ungefär 7 Kg kadmium i avloppsvattnet till förbundets reningsverk Käppalaverket. Cirka 10 procent av den mängden uppskattas härstamma från konstnärsfärg.

När det gäller miljöfarliga verksamheter kan förbundet ställa krav på verksamhetsutövaren, men den möjligheten finns inte för utsläpp för hushåll. För att minska andelen kadmium som har sitt ursprung i konstnärsfärg har förbundet därför vid flera tillfällen genomfört informationsinsatser som riktar sig direkt till konstnärer, studieförbund och butiker som säljer konstnärsfärg. Ett förbud vore dock mer effektivt.

- För att ytterligare få ner halten av kadmium i avloppsvattnet krävs ett nationellt förbud mot att använda den här miljöfarliga tungmetallen i konstnärsfärg, säger Kristina Svinhufvud, chef för uppströmsavdelningen på Käppalaförbundet.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Svinhufvud, chef för uppströmsavdelningen. Telefon: 08-766 67 25 (vxl:08-766 67 00)

Karin Övervall, informatör. Telefon: 070-252 29 65 (vxl:08-766 67 00)

 

 

 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier