Examensarbete om Käppalaverkets koldioxidavtryck

Hur ser Käppalaverkets koldioxidavtryck ut med nuvarande och skärpta reningskrav?

Stefan Erikstam har som examensarbete till civilingenjörsutbildningen i Miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet, modellerat Käppalaverkets koldioxidavtryck med nuvarande och skärpta reningskrav i en utvidgad modell av BSM2 (Benchmark Simulation Model no. 2)

Modelleringen visar att lägre utsläpp av kväve till Östersjön kan inverka kraftigt på reningsverkets koldioxidavtryck då andra processlösningar som är mer energikrävande måste införas.

Läs examensarbetet i sin helhet.

 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier