Dags för årets kemikalieinventering

Nu har 2013 års kemikalieinventering påbörjats. Totalt begär Käppalaförbundet in kemikalieförteckningar från cirka 200 verksamheter i medlemskommunerna. Detta för att kunna identifiera och fasa ut oönskade ämnen.

Käppalaförbundet arbetar med olika förebyggande åtgärder för att minska mängden skadliga ämnen i det inkommande avloppsvattnet. En del i detta arbete handlar om att spåra källor till utsläpp av icke-önskvärda ämnen, och det sker bland annat genom den årliga kemikalieinventeringen.

De verksamheter som Käppalaförbundet begär in kemikalieförteckningar från är indelade i olika kategorier, beroende på deras miljöpåverkan.

  • A-verksamheter är riktigt stora anläggningar, till exempel Arlanda, som får sitt tillstånd från Miljödomstolen.
  • B-verksamheter är större anläggningar som potentiellt sett har stor miljöpåverkan, till exempel kemiska industrier, värmeverk och återvinningscentraler. Dessa får sitt tillstånd från Länsstyrelsen.
  • Prioriterade C-verksamheter är bland annat fordonstvättar, tågtvättar, tvätterier och andra verksamheter som potentiellt kan påverka spillvattenkvaliteten negativt. Dessa får sitt tillstånd från kommunen.
  • Nytt för i år är att Käppalaförbundet även begär in kemikalieförteckningar från vissa U-verksamheter. Detta är mindre anläggningar och i år fokuserar Käppala på fordonstvättar.

Genom att begära in kemikalieförteckningar kan Käppalaförbundet kontrollera vilka produkter som används och sedan ställa krav på utfasning om det visar sig att de innehåller farliga ämnen.

Kemikalieinventeringen är en chans för verksamheterna att se över och utvärdera sina produkter och rutiner för att hitta bästa miljövänliga alternativ.

Sista datum för inlämning av kemikalieförteckning är den 31 mars.

Information om kemikalieförteckningen samt tillvägagångssätt hittar du i dokumentet Vägledning för ifyllande av kemikalieförteckning (Wordfil som öppnas i nytt fönster).

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier