Nyheter 2013

Här hittar du alla nyheter från 2013

 • Slamlager i Upplands-Bro

  2013-12-16
  Käppalaförbundet önskar bygga ett slamlager i Upplands-Bro. Där avser förbundet att lagra upp till maximalt 25 000 ton av det slam som uppkommer vid Käppalaverket i samband med avloppsvattenreningen.
  Slamlager i Upplands-Bro
 • Kadmium i konstnärsfärg

  2013-12-03
  Käppalaförbundet anser att Sveriges statliga miljömyndigheter med miljöminister Lena Ek i spetsen måste driva frågan om ett förbud mot kadmium i konstnärsfärg betydligare tuffare än idag. Miljöministern har lovat att driva frågan innom EU, men en sådan process tar lång tid. För att snabbt minska utsläppen av den miljöfarliga tungmetallen vill förbundet att Sverige går före och snarast inför ett nationellt förbud.
  Kadmium i konstnärsfärg
 • 17 ton skräp i avloppet varje vecka

  2013-11-18
  Käppalaverket tar varje vecka emot cirka 17 ton skräp som invånarna i våra medlemskommuner felaktigt spolar ner i toaletten. Det blir nästan 900 ton skräp varje år.
  17 ton skräp i avloppet varje vecka
 • Examensarbete om Käppalaverkets koldioxidavtryck

  2013-10-29
  Hur ser Käppalaverkets koldioxidavtryck ut med nuvarande och skärpta reningskrav? Detta har Stefan Erikstam undersökt i sitt examensarbete.
  Examensarbete om Käppalaverkets koldioxidavtryck
 • Käppalaförbundets fullmäktige sammanträder

  2013-10-09
  Fullmäktige för Käppalaförbundet sammanträder i Solna stadhus, tisdagen den 15 oktober, kl. 17:00.
  Käppalaförbundets fullmäktige sammanträder
 • Luktstörningar på Käppalaverket

  2013-09-12
  Vi har tyvärr sedan en tid problem med störande lukt från Käppalaverket till närområdet. Vi beklagar detta.
  Luktstörningar på Käppalaverket
 • Kvälls- och helgarbete på Käppalaverket under en begränsad tid

  2013-08-21
  Under vecka 35, 36 och 37 kommer det att förekomma kvälls- och helgarbete på Käppalaverket.
  Kvälls- och helgarbete på Käppalaverket under en begränsad tid
 • Ledig tjänst: Utredningsingenjör till Uppströmsavdelningen

  2013-08-20
  Käppalaförbundet söker nu en utredningsingenjör som vill arbeta med utåtriktat miljö- och VA-arbete och med utredningar, tillstånds- och tillsynsärenden.
  Ledig tjänst: Utredningsingenjör till Uppströmsavdelningen
 • Nya regler kan leda till förbud mot att använda slam från reningsverk på åkermark

  2013-08-19
  Naturvårdsverket lämnar snart ett förslag om nya regler för bland annat återvinning av slam från reningsverk.
  Nya regler kan leda till förbud mot att använda slam från reningsverk på åkermark
 • Examensarbete om läkemedel

  2013-05-25
  Vad kan läkare göra för att minska spridningen av läkemedelsrester? Den frågan ställer sig Sofia Schultz, studerande vid Lunds Universitet i sitt examensarbete.
  Examensarbete om läkemedel
 • Pilotprojekt för läkemedelsrening

  2013-04-30
  En av de största och viktigaste frågorna för Sveriges avloppsreningsverk handlar om behovet av att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. På Käppalaverket pågår nu ett pilotprojekt där ozonering och aktiverat kol används som reningsmetoder.
  Läs mer om projektet
 • Ledig tjänst: Projektledare

  2013-04-30
  Käppalaförbundet söker nu en projektledare med maskin- eller samhällsbyggnadsinriktning till Projekt- och utvecklingsavdelningen.
  Ledig tjänst: Projektledare
 • Ledig tjänst: Underhållstekniker

  2013-04-29
  Till vår underhållsenhet söker vi en underhållstekniker/mekaniker med bred yrkeskompetens som vill jobba i en organisation med hög trivsel, låg personalomsättning och starkt fokus på miljö- och utvecklingsfrågor.
  Ledig tjänst: Underhållstekniker
 • Upphandling industriell VVS

  2013-04-26
  Käppalaförbundet arbetar kontinuerligt med om- och tillbyggnader av reningsverket. I de flesta fall ingår VVS-arbeten i någon form. Nu upphandlar förbundet konsulttjänster inom detta område.
  Upphandling industriell VVS
 • Käppalaförbundet upphandlar värmepump

  2013-03-14
  Käppalaförbundet upphandlar värmepump som ska ersätta olja som bränsle vid uppvärmning av lokaler.
  Käppalaförbundet upphandlar värmepump
 • Ny anläggning för slamhantering

  2013-02-20
  Käppalaförbundet inleder nu ett omfattande byggnadsprojekt för att modernisera hanteringen av det slam som bildas i samband med avloppsreningen. En ny byggnad i tre plan kommer att uppföras vid Käppalaverket.
  Ny anläggning för slamhantering
 • Upphandlingar inom STIL-projektet

  2013-02-12
  Käppalaförbundet genomför upphandlingar av El och brandlarm, ställverk samt frekvensomriktare för ny slamhantering.
  Upphandlingar inom STIL-projektet
 • Dags för årets kemikalieinventering

  2013-02-05
  Nu begär Käppalaförbundet in kemikalieförteckningar från cirka 200 verksamheter i medlemskommunerna. Detta för att kunna identifiera och fasa ut oönskade ämnen.
  Dags för årets kemikalieinventering

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier