Upphandling ny parkering vid Käppalaverket

Käppalaförbundet handlar upp generalentreprenad för nya parkeringsplatser för tjänstebilar och besökare, projekt NYPA.

Fullständiga villkor finns i förfrågningsunderlaget med bilagor, till höger på sidan.

Sista dag för inlämnande av anbud är den 18 juni 2012, kl. 15:00.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier