Upphandling ny parkering vid Käppalaverket

Käppalaförbundet handlar upp generalentreprenad för nya parkeringsplatser för tjänstebilar och besökare, projekt NYPA.

Fullständiga villkor finns i förfrågningsunderlaget med bilagor, till höger på sidan.

Sista dag för inlämnande av anbud är den 18 juni 2012, kl. 15:00.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier