Upphandling av bygg- och marktjänster

Härmed bjuder vi in till att lämna anbud för tjänster avseende Bygg och Mark vid Käppalaverket på Lidingö.

Fullständiga villkor finns i förfrågningsunderlag med bilagor, till höger på sidan. Sista dag för inlämnande av anbud är den 25 maj 2012, kl. 15.00.

Vi ser med intresse fram mot ert anbud.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier