Upphandling av bygg- och marktjänster

Härmed bjuder vi in till att lämna anbud för tjänster avseende Bygg och Mark vid Käppalaverket på Lidingö.

Fullständiga villkor finns i förfrågningsunderlag med bilagor, till höger på sidan. Sista dag för inlämnande av anbud är den 25 maj 2012, kl. 15.00.

Vi ser med intresse fram mot ert anbud.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier