Slamfrågan belyst i SVT

Varför dröjer de nya slamreglerna? Vilka för- och nackdelar finns med att sprida slam på åkermark? Dessa två frågor diskuterades i SVT fredagen den 7 september.

Reportrar från SVT har under några veckor arbetat med ett reportage om reningsverk, näring, kretslopp och slam. Reportagen sändes i Rapport och Aktuellt, fredagen den 7 september. Materialet sammanställdes till två olika program med var sitt tema; "Varför dröjer det så länge att få nya slamregler på plats?" och "Återföring av slammets näring till jordbruksmark, fördelar, nackdelar och debatt"

I reportagen medverkar bland annat Svenskt Vatten, Östra Göinge reningsverk, lantbrukare, Naturskyddsföreningen, forskare och Miljödepartementet.

Här kan du klicka dig fram till inslagen. OBS, länkarna fungerar till och med 14 september.

Varför dröjer det så länge att få nya slamregler på plats? Inslaget sändes i SVT Rapport, fredagen den 7 september, kl 19.30 (spola fram till 18.20).

Användning av näring i slam på jordbruksmark, fördelar, nackdelar och debatt.  Inslaget sändes SVT Aktuellt, fredagen den 7 september. kl 21.00 (spola fram till 21.30)

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier