Silver ett allt större problem

Många reningsverk, däribland Käppala, ser en ökning av silver i det inkommande avloppsvattnet. Det beror bland annat på att silver i allt högre utsträckning används som bakteriedödande ämne i kläder. Silver utgör ett hot mot miljön och nu krävs politiska beslut för att komma till rätta med problemet.

Kemikalieinspektionen har fastslagit att silver är ett miljögift, som är minst lika giftigt som kvicksilver. När silver kommer till reningsverket ställer det till problem i reningsprocessen då de vattenrenande bakterierna desarmeras och slås ut. Det finns även en risk att tillförseln av silver i låga doser leder till att bakterier blir antibiotikaresistenta. Bakterier som utsätts för låga doser kan försvara sig genom att ändra sin cellvägg, men på samma gång stängs även dörren för antibiotika. Bakterier som antibiotika inte biter på är ett allvarligt globalt problem, uppmärksammat av såväl WHO som EU.

Svenskt Vatten har nyligen uppmärksammat problemet med silver i en debattartikel i Ny Teknik. Svenskt Vatten vill att regeringen förseslår starka begränsningar mot användning av bakteriedödande silver i kläder och andra konsumentprodukter, en uppmaning Käppalaförbundet ställer sig bakom.

Läs Svenskt Vattens debattartikel här.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier