Rekommendation för installation av köksavfallskvarnar

Käppalaförbundet rekommenderar sina medlemskommuner att endast i mindre omfattning tillåta installation av köksavfallskvarnar.

Bakgrund

Käppalaförbundet och Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) påbörjade ett samarbetsprojekt under 2008, Biologisk behandling av Organiskt matavfall med hjälp av köksavfallskvarnar (BOA), som resulterade i en slutrapport där man såg att det mest gynnsamma alternativet för omhändertagande av organiskt matavfall var insamling i kärl och transport till Käppalaverkets rötkammare. Det var också det enda alternativ som har förutsättningar att uppnå det nationella målet att minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling.

Genom att behandla och återvinna matavfall kan vi bland annat öka produktionen av biogas, som är en förnyelsebar energikälla.

För mer information kan du läsa bakgrunden till Käppalaförbundets rekommendation samt BOA-projektets slutrapport och om fortsättningen BOA2.

 

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier