Käppala med på världsledande VA-konferens

Den 16–19 september pågår IWA World Water Congress & Exhibition. Cirka 5000 deltagare från hela världen kommer att vara på plats i Busan i Sydkorea, bland annat för att lyssna till Käppalaförbundets erfarenheter.

Konferensen, som arrangeras av International Water Association (IWA), är ett tillfälle för VA-branschen att utbyta erfarenheter och träffa kolleger från världens olika delar för lära sig av varandra och diskutera och utveckla hållbara lösningar för vatten och avlopp i såväl storstäder som på landsbygden.

Från Käppalaförbundet deltar tre personer, miljöingenjör Sari Vienola, processchef Andreas Thunberg, och VD Per Manhem.

I en workshop ledd av Svenskt Vattens VD, Lena Söderberg, kommer Sari Vienola att presentera Käppalas uppströmsarbete – hur vi arbetar för att hitta och reducera tungmetaller och andra föroreningar i avloppsvattnet och varför det är så viktigt med ett bra uppströmsarbete. Hon kommer också att prata om hur viktigt det är med ett bra samarbete och kommunikation med industrier och verksamheter samt kommuner för att minska oönskade ämnen i avloppsvattnet. Sari kommer även att visa vårt egenutvecklade verktyg för uppströmsarbete, EnvoMap.

Sari
Sari Vienola

I samma workshop kommer även Saijariina Toivikko från Finlands Vattenverksförening och Bruno Tisserand från Veolia Vatten att delta och berätta om deras uppströmsarbete. Workshopen kommer att avslutas med en paneldiskussion.

På konferensen kommer även Käppalaförbundets processchef Andreas Thunberg att presentera ett arbete med omrötning av rötat slam för att utvinna mer biogas.

Läs mer om IWA:s konferens i Busan

Läs mer om Käppalas uppströmsarbete

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier