Inventering för en bättre miljö

Den 8-10 oktober 2012 kommer Käppala tillsammans med Swedavia och Sigtuna kommun att genomföra en inventering av det östra driftsområdet på Arlanda flygplats. Inventeringen syftar till att minska Arlandas kadmiumutsläpp.

Arlanda bidrar med cirka 300 gram kadmium per år, en mängd som fram till år 2020 ska minska till cirka 50 gram. Verksamheterna inom området kommer besökas och man kommer bland annat gå igenom hur verksamheten sköts, kemikaliehantering och golvstädning.

Inom Svenskt Vattens certifieringssystem REVAQ är kadmium den högst prioriterade metallen på grund av dess giftighet. Kadmium är förbjudet sedan länge, men med två undantag – flygindustrin och som pigment i konstnärsfärger. På flygplan används kadmium som ytskikt på vissa utsatta delar för att skydda materialet, men så fort man tvättar flygplanet eller utför underhåll lossnar kadmium och förs vidare ut i naturen.

Käppala, i samarbete med Swedavia och Sigtuna kommun, startade 2010 upp ett kadmiumprojekt, där en kartläggning av de olika spillvattenströmmarna från hela flygplatsen ingår, och man har då konstaterat att kadmiumutsläppet är som störst just från verksamheterna inom det östra driftsområdet. Slutmålet är att spillvattnet från Arlanda ska innehålla lika mycket kadmium som normalt hushållsspillvatten, 0,1 mikrogram per liter, vilket motsvarar cirka 50 gram med dagens totala flöde om cirka 500 000 kubikmeter årligen. Inför inventeringen engagerades Käppala och Sigtuna kommun i en arbetsgrupp, vilket har visat sig fungera alldeles utmärkt. Alla kan bidra med sin speciella kompetens inför inventeringen och är ett utmärkt exempel på hur uppströmsarbete kan och bör bedrivas samt hur värdefullt det är med samarbete.

Inventeringen började med en kartläggning av vilka verksamheter som finns inom det aktuella området och informationsträffar, där verksamhetsutövarna bjöds in för att få höra mer om hur Swedavia, Käppala och Sigtuna kommun gemensamt jobbar för att minska utsläppen till spillvattennätet.

Från Käppala deltar våra fyra miljöingenjörer samt andra medarbetare som får möjlighet att följa med och se hur uppströmsarbetet går till i praktiken.

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier