Fler kadmiumkällor identifierade av reningsverk

28 nya kadmiumkällor har identifierats vid landets REVAQ-certifierade reningsverk under 2011. Det visar siffror från REVAQ-verkens årsrapport 2011.

REVAQ är ett certifieringssystem för avloppsreningsverk. Certifieringen innebär att man bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar. Under 2011 fanns 32 REVAQ-certifierade reningsverk i Sverige. Käppalaverket är ett av dem.

REVAQs årsrapport för 2011 som nyligen lanserats visar att:

  • 22 av 32 reningsverk är vid eller nära det långsiktiga hållbarhetsmålet för kadmiumnivåer i slammet.
  • 28 källor för kadmium har detekterats
  • 10 000 kemiska ämnen har granskats och riskbedömts vid 936 anslutna verksamheter
  • Totalt identifierades 132 oönskade ämnen vid 61 verksamheter
  • Totalt 27 ämnen har fasats ut från 32 verksamheter

- Det är uppenbart att alla dessa framgångar har påskyndats och möjliggjorts genom vårt arbete inom ramen för REVAQ-systemet, säger REVAQs ordförande Anders Finnson vid Svenskt Vatten.

När det gäller kadmium visar rapporten att kadmiumhalterna i slam gått ner cirka 4 % årligen under de se senaste tio åren. Rapporten visar också att 70 % av de certifierade reningsverken är vid eller nära de uppsatta miljömålen. Vid 10 reningsverk återstår mer att göra. Sammantaget bedöms att majoriteten av de certifierade reningsverken kommer att nå hållbarhetsmålet för kadmium senast år 2025. 

- Att vi identifierat 28 källor för kadmiumutsläpp ökar naturligtvis förutsättningarna för att lyckas bli kvitt detta miljöproblem. Ett tufft uppströmsarbete pågår nu ute på reningsverken med ambitionen att nå våra kadmiummål till 2025, säger Anders Finnson.

Läs hela rapporten på Svenskt Vattens webbplats (öppnas i nytt fönster).

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier