Informationskampanj för en giftfri miljö

Den 12 november startar en ny informationskampanj från Käppalaförbundet. Kampanjen är inriktad på att minska mängden skadliga kemikalier i avloppsvattnet för att på så sätt bidra till en giftfri miljö.

Kemikalier finns överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast och bilar. En del kemikalier kan vara skadliga för människor och miljön. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer.

Användningen och spridningen av kemikalier ökar. Det märks bland annat i Käppalaförbundets reningsverk. Reningsverk är inte gjorda för att ta hand om skadliga kemikalier. Käppalaförbundet genomför därför en informationskampanj som syftar till att minska mängden skadliga kemikalier i det inkommande avloppsvattnet.

Kampanjen startar den 12 november och pågår i tre veckor (vecka 46, 47 och 48). Under den här perioden kommer Käppalaförbundets budskap att synas på annonser i kollektivtrafiken, i lokaltidningar, i medlemskommunerna och på ett antal webbplatser.

Klicka här för att komma till kampanjsidorna.

Spola inte ner damm i avloppet

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier