50 ton skräp avlägsnas från KäppalaTisdagen den 4 september genomförs en extraordinär reningsinsats på Käppalaverket. En 50 ton tung skräpansamling ska avlägsnas manuellt från en av verkets inloppskanaler.

Till Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö kommer det en mängd saker som inte hör hemma i avloppet. Det handlar bland annat om tamponger, hår, tops, våtservetter, kondomer och annat ”badrumsskräp” från hushåll. Detta hör hemma i de brännbara hushållssoporna och ska aldrig spolas ner i toaletten. När detta hamnar i avloppet klumpas det ihop, täpper till inloppskanalerna och måste tas bort manuellt. Detta kommer nu alltså att ske med start tisdagen den 4 september. Preliminärt beräknas insatsen vara klar under onsdagen den 5 september. Skräpet kommer att avlägsnas med hjälp av grävskopor och sugbilar. Käppalaförbundet förvarnar om att reningsinsatsen kan medföra vissa störningar i form av lukt och buller i närområdet.

Om du har några frågor kring detta, vänligen kontakta informationsansvarig Johan Krüger på telefon 0729-432958 eller johan.kruger@kappala.se.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier