Nyheter 2012

Här hittar du alla nyheter från 2012

 • Fler kadmiumkällor identifierade av reningsverk

  2012-12-04
  28 nya kadmiumkällor har identifierats vid landets REVAQ-certifierade reningsverk under 2011. Det visar siffror från REVAQ-verkens årsrapport 2011.
  Fler kadmiumkällor identifierade av reningsverk
 • Bidra till en giftfri miljö

  2012-11-09
  Den 12 november startar en ny informationskampanj från Käppalaförbundet. Kampanjen är inriktad på att minska mängden skadliga kemikalier i avloppsvattnet.
  Bidra till en giftfri miljö
 • Inventering för en bättre miljö

  2012-10-05
  Den 8-10 oktober kommer Käppala tillsammans med Swedavia och Sigtuna kommun att genomföra en inventering av det östra driftsområdet på Arlanda flygplats. Inventeringen syftar till att minska Arlandas kadmiumutsläpp.
  Inventering för en bättre miljö
 • Käppala med på världsledande VA-konferens

  2012-09-13
  Den 16–19 september pågår IWA World Water Congress & Exhibition. Cirka 5000 deltagare från hela världen kommer att vara på plats i Busan i Sydkorea, bland annat för att lyssna till Käppalaförbundets erfarenheter.
  Läs mer om konferensen
 • Slamfrågan belyst i SVT

  2012-09-09
  Varför dröjer de nya slamreglerna? Vilka för- och nackdelar finns med att sprida slam på åkermark? Dessa två frågor diskuterades i SVT fredagen den 7 september.
  Slamfrågan belyst i SVT
 • 50 ton skräp avlägsnas från Käppala

  2012-08-31
  Tisdagen den 4 september genomförs en extraordinär reningsinsats på Käppalaverket. En 50 ton tung skräpansamling ska avlägsnas manuellt från en av verkets inloppskanaler.
  Läs mer om vad som ska ske.
 • Upphandling av slamavvattningscentrifuger till Käppalaverket

  2012-06-26
  Käppalaförbundet avser att upphandla slamavvattningscentrifuger som ska placeras i ny slamavvattningsbyggnad på Käppalaverket. Sista dag att lämna anbud är 2012-08-10 kl. 15:00.
  Upphandling av slamavvattningscentrifuger till Käppalaverket
 • Årsredovisning 2011

  2012-06-13
  Nu kan du läsa Käppalaförbundets årsredovisning för 2011 här på webbplatsen.
  Årsredovisning 2011
 • Silver ett allt större problem

  2012-05-29
  Många reningsverk, däribland Käppala, ser en ökning av silver i det inkommande avloppsvattnet. Silver utgör ett hot mot miljön och det krävs politiska beslut för att komma till rätta med problemet.
  Silver ett allt större problem
 • Möt Käppala på öppet hus hos Sollentuna Energi

  2012-05-28
  Lördagen den 2 juni deltar Käppalaförbundet på öppet hus hos Sollentuna Energi. Där du bland annat kan lära dig mer om vatten och miljö.
  Möt Käppala på öppet hus hos Sollentuna Energi
 • Upphandling ny parkering vid Käppalaverket

  2012-05-15
  Käppalaförbundet handlar upp generalentreprenad för nya parkeringsplatser för tjänstebilar och besökare. Sista dag för inlämnande av anbud är den 18 juni 2012, kl. 15:00.
  Upphandling ny parkering vid Käppalaverket
 • Rekommendation för installation av köksavfallskvarnar

  2012-05-02
  Käppalaförbundet rekommenderar sina medlemskommuner att endast i mindre omfattning tillåta installation av köksavfallskvarnar.
  Rekommendation för installation av köksavfallskvarnar
 • Möt Käppala på Expo Nordost

  2012-05-02
  Den 11-12 maj medverkar Käppala-förbundet på Expo Nordost. Vi bjuder på såväl dricksvatten som tips på hur du kan bidra till en bättre miljö.
  Möt Käppala på Expo Nordost
 • Upphandling av bygg- och marktjänster

  2012-04-19
  Käppalaförbundet handlar upp ramavtal avseende bygg & marktjänster. Sista anbudsdag är den 25 maj 2012, kl. 15:00.
  Upphandling av bygg- och marktjänster

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier