Budget 2021 godkänd av förbundsfullmäktige

Käppalaförbundets förbundsfullmäktige beslutade på sitt möte den 3 november att godkänna "Budget 2021 med verksamhetsplan för 2021-2023".

Förbundsfullmäktige beslutade på sitt senaste möte att godkänna "Budget 2021 med verksamhetsplan för 2021-2023". I dokumentet beskrivs, förutom budget, bland annat förbundets mål samt strategier och handlingsplaner för att uppnå målen.

2021 års kommunavgifter fastställdes till 235 Mkr, en höjning med 6 Mkr eller 2,6 procent jämfört med 2020 års budget.

Budget 2021 med verksamhetsplan för 2021-2023

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier