Mål och vision

På Käppalaförbundet arbetar vi målstyrt.

Käppalaförbundets vision

Rent avloppsvatten och rena resurser

Våra övergripande mål

  • Minskad negativ miljöpåverkan
  • Stabil ekonomi
  • Effektivt resursutnyttjande
  • Driftsäker anläggning
  • Säker och attraktiv arbetsplats

 

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier