Finansiering

Käppalaförbundet bedriver en aktiv upplåningsverksamhet för att finansiera sin verksamhet på ett ändamålsenligt, riskmedvetet och ekonomiskt effektivt sätt. Huvuddelen av låneportföljen består idag av lån i affärsbanker, Nordiska investeringsbanken och Europeiska investeringsbanken.

Marknadsupplåning

I oktober 2016 emitterades också två obligationslån om vardera 200 Mkr där det ena lånet förfaller till betalning 2020 (0,285 %) och det andra 2021 (0,525 %). De fullständiga lånevillkoren redovisas i filerna under rubriken "obligationer Käppalaförbundet" som finns på denna sida.

I maj 2017 emitterades ytterligare 200 Mkr som förfaller till betalning 2022 (0,745%). Villkoren redovisas filerna under rubriken "obligationer Käppalaförbundet" som finns på denna sida.