Arbeta på Käppalaförbundet

Hos oss på Käppalaförbundet arbetar ungefär 70 personer. Många olika yrkeskategorier finns representerade, till exempel driftingenjörer, underhållspersonal, processingenjörer, laboratoriepersonal, miljöingenjörer, kommunikatörer och administrativ personal.

Vi arbetar med en viktig samhällsuppgift och har miljön och kretsloppet i fokus. Vår huvuduppgift är att ta hand om och rena avloppsvatten från våra elva medlemskommuner. Men vi tar också tillvara den näring och energi som finns i avloppsvattnet och producerar slam, biogas och värme som återförs till samhällets kretslopp.

Vårt avloppsreningsverk, Käppalaverket, har en mycket effektiv reningsprocess och är det tredje största verket i Sverige. Vi arbetar ständigt för att utveckla våra processer och bli ännu bättre och samarbetar gärna med andra för att driva utvecklingen framåt. Vår verksamhet är ISO-certfierad och vi arbetar målstyrt.

En arbetsplats att trivas på

Hos oss är trivseln hög och sjukfrånvaron låg. Förutom en viktig uppgift och en spännande arbetsmiljö erbjuder vi också bland annat motionslokal och en aktiv personalförening som ordnar gemensamma aktiviteter. 

Vår arbetsplats ligger i Gåshaga, längst ut på södra Lidingö. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken. Lidingöbanan stannar precis utanför verket och resan från Ropsten tar 20 minuter. För den som åker bil finns parkeringsplatser inne på anläggningen.

Lediga tjänster

När vi har lediga tjänster finns de beskrivna under rubriken "Lediga tjänster" i vänsterspalten. 

Praktik, examensarbete och sommarjobb

Vi erbjuder praktik och examensarbete i mån av plats. Vid behov tar vi också emot studerande och skolungdomar för sommarjobb. Skicka din ansökan till kappala@kappala.se

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier