Välj konstnärsfärg utan kadmium

 Nyckelpiga på grönt blad, foto

Varje droppe färg i avloppet är en droppe för mycket. Var rädd om dig själv och miljön – undvik färg som innehåller kadmium.

Kadmium är en giftig tungmetall. Kadmium som kommer ut i naturen kan tas upp av växter och sedan föras vidare till djur och människor. Det har kunnat kopplas till olika slags hälsoproblem, till exempel njurbesvär och benskörhet. Kadmium finns i dag i vissa konstnärsfärger. I en del konstnärsfärger är andelen rent kadmium nästan 50 procent.

Konstnärs- och hobbyfärger i avloppet är ett problem

Konstnärs- och hobbyfärger står i dag för en relativt stor andel av det kadmium som följer med avloppsvattnet till avloppsreningsverken. Till Käppalaverket inkommer drygt 6 kg kadmium varje år. Av denna mängd beräknas ungefär 600 gram ha sitt ursprung i konstnärs- och hobbyfärger. Eftersom kadmium är så giftigt och har så stor påverkan på miljön är varje gram ett gram för mycket!

Du kan bidra till en bättre miljö

Som tur är går situationen att påverka i positiv riktning. Du kan själv bidra till att minska halterna och därmed till en bättre miljö genom att välja att måla med kadmiumfria färger och ta hand om dina färgrester på rätt sätt.

Välj kadmiumfritt! Det bästa är så klart att bara måla med färger som inte innehåller kadmium. Välj gula och röda färger där det står hue, sub eller imit efter kulörnamnet (till exempel cadmium yellow hue). Dessa färger är fria från kadmium.

Lämna farligt avfall till en miljöstation

All färg, inte bara kadmiumhaltig färg utan även vattenlöslig färg och kadmiumfri färg, liksom lösningsmedel hör till kategorin farligt avfall. Som farligt avfall räknas också till exempel tomma tuber, färgrester, rengöringstrasor, torkpapper, dukrester och kasserade verk.

Farligt avfall ska du alltid lämna till en miljöstation. Det får aldrig hamna i avloppet eller i de vanliga soporna. Kontakta din kommun för information om var närmaste miljöstation finns.

Ansvarar du för en konstskola, ett studieförbund eller en kommersiell verksamhet? Kontakta din kommun för mer information.

Både olja, akvarell och akryl kan innehålla kadmium

Såväl olje-, akvarell- som akrylfärg kan innehålla kadmium, men det finns många bra kadmiumfria färgalternativ. Läs noga på förpackningen innan du köper färgen, för att ta reda på om den innehåller kadmium eller inte. Observera att vissa färger kan vara helt fria från kadmium, trots att färgen kallas "kadmiumgul" eller "kadmiumröd".

Tillsammans skapar vi ett fungerande kretslopp

Många som målar, liksom flera studieförbund och konstskolor, har redan slutat att använda färg som innehåller kadmium. Det tycker vi på Käppalaförbundet är mycket bra eftersom vi renar avloppsvatten från över 500 000 människor och kadmium i avloppsvattnet hindrar utvecklingen mot ett giftfritt samhälle.

Miljöfrågor är viktiga för Käppalaförbundet och vi arbetar hårt för att få till ett fungerande kretslopp. Det innebär bland annat att det näringsrika slam som bildas när vi renar avloppsvatten ska vara så fritt från miljöfarliga ämnen att det kan användas som gödsel på åkermark. Om slammet innehåller för höga halter av kadmium får det inte användas på åkermark.

Tillsammans kan vi skapa ett väl fungerande kretslopp. Om alla som använder kadmiumhaltig färg bidrar till att minska kadmiumutsläppen med bara några gram var, skulle det förbättra situationen avsevärt. Och om alla helt slutade att använda kadmiumhaltig färg, ja då skulle vi göra en stor miljöinsats.

Mer information

Ladda ner vår informationsbroschyr om kadmiumfärger

Rengöring av penslar och hantering av överbliven färg

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier