Måla miljöanpassat

Person torkar av färg från pensel, foto

  • Häll inte ut färg, lösningsmedel och annat farligt avfall i avloppet.
  • Spola inte av rollers,penslar och andra verktyg under kranen. All färg, även vattenbaserad, räknas som farligt avfall.
  • Lämna farligt avfall till en miljöstation eller återvinningscentral där det tas om hand på rätt sätt.

Konkreta tips på hur du målar miljöanpassat.

Ingen målarfärg ska hamna i avloppet. Och då menar vi alla typer av färger. Även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig. All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för avloppsreningsverket och miljön.

All färg räknas som farligt avfall. Därför måste rollers och penslar göras rent på rätt sätt och färgrester, rengöringstrasor med mera tas omhand så att miljön inte tar skada. Oavsett vilken färg man har målat med. Det är också viktigt att ta hand om de kemikalier som man gör rent med innan man börjar måla och när man har målat färdigt.

Här är några exempel på ämnen som kan finnas i färg och som är svåra att rena bort i ett avloppsreningsverk:

  • Bindemedel – Innehåller olika typer av plaster.
  • Pigment – Består ofta av metaller.
  • Konserveringsmedel – Är giftigt för mikroorganismerna som hjälper till att rena vattnet i avloppsreningsverket vilket försämrar reningsprocessen.
  • Nonylfenol – Ett ämne som kan störa kroppens hormonsystem.
  • Lösningsmedel - Till exempel lacknafta.
  • Kadmium – En giftig tungmetall som finns i viss konstnärs- och hobbyfärg.

De ämnen som avloppsreningsverket inte kan rena bort hamnar antingen i Östersjön eller i slammet som till stor del sprids på åkermark. Därför måste vi alla hjälpas åt och se till att ingen färg hamnar i avloppet.

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier