Tvätta bilen i en biltvätt

 Bil som tvättas i en biltvätt

  • Tvätta aldrig bilen på en asfalterad gata. Då rinner förorenat vatten ner i dagvattenbrunnar och förs oftast orenat vidare ut i sjöar och vattendrag.

  • Tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall på en bensinstation. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som hindrar oljerester, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen från att hamna i naturen.

  • Det näst bästa är att tvätta bilen på en gräsmatta eller på grus så att vattnet kan sjunka ned i marken. Föroreningar bryts ned snabbare i mark än i vatten. Använd inte avfettningsmedel om du tvättar bilen på en gräsmatta eller en grusplan. Använd i stället såpa som rengöringsmedel.

  • Använd så litet avfettning som möjligt.

  • Använd miljömärkta produkter.

  • Vaxa gärna bilen några gånger per år, så blir den inte smutsig lika snabbt.

  • Lämna använd motorolja och glykol till en miljöstation. Spola aldrig ner miljöfarliga ämnen i avloppet.

Vår branschorganisation Svenskt Vatten har instiftat ”Stora biltvättarhelgen” för att uppmärksamma miljöfördelarna med att tvätta bilen i en biltvätt. Här kan du läsa mer om stora biltvättarhelgen. (länken öppnas i ny flik)

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier