Tvätta bilen i en biltvätt

 Bil som tvättas i en biltvätt

  • Tvätta aldrig bilen på en asfalterad gata. Då rinner förorenat vatten ner i dagvattenbrunnar och förs oftast orenat vidare ut i sjöar och vattendrag.

  • Tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall på en bensinstation. Där finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som hindrar oljerester, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen från att hamna i naturen.

  • Det näst bästa är att tvätta bilen på en gräsmatta eller på grus så att vattnet kan sjunka ned i marken. Föroreningar bryts ned snabbare i mark än i vatten. Använd inte avfettningsmedel om du tvättar bilen på en gräsmatta eller en grusplan. Använd i stället såpa som rengöringsmedel.

  • Använd så litet avfettning som möjligt.

  • Använd miljömärkta produkter.

  • Vaxa gärna bilen några gånger per år, så blir den inte smutsig lika snabbt.

  • Lämna använd motorolja och glykol till en miljöstation. Spola aldrig ner miljöfarliga ämnen i avloppet.

Vår branschorganisation Svenskt Vatten har instiftat ”Stora biltvättarhelgen” för att uppmärksamma miljöfördelarna med att tvätta bilen i en biltvätt. Här kan du läsa mer om stora biltvättarhelgen. (länken öppnas i ny flik)

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier