Miljöfarliga ämnen i kläder

Hand håller i T-shirt med miljömärkning

En del kläder och textilier kan innehålla miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen. De första gångerna du tvättar nya plagg sköljs de här ämnena ut i avloppet och förs vidare till ett avloppsreningsverk. Avloppsreningsverk är inte byggda för att rena bort sådana ämnen. De fortsätter ut i ekosystemet och påverkar miljön negativt. Men du kan göra skillnad och bidra till en bättre miljö genom att lära dig mer och följa våra tips.

Avloppsreningsverk finns till för att rena bort näringsämnen som fosfor och kväve från avloppsvattnet så att de inte kommer ut i våra vattendrag och orsakar övergödning. Men förutom näringsämnen följer tyvärr också miljöfarliga ämnen med avloppsvattnet till reningsverken, till exempel silver och PFAS. Ämnen som inte kan renas bort. En del av de här ämnena har sitt ursprung i kläder och textilier. De lossnar när kläderna och textilierna tvättas och följer med tvättvattnet till reningsverket.

Det bästa du kan göra för att minska förekomsten av dessa ämnen i avloppsvattnet är att fråga i affären vad kläderna/textilierna innehåller och välja produkter utan miljöfarliga ämnen. Du kan också låta dina kläder/textilier leva länge.

Exempel på miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen i kläder och textilier

PFAS (Högflourerade ämnen)

Kan till exempel
förekomma i
Egenskaper Miljöeffekter Hur undvika?
• Funktionsplagg.
• Impregneringsspray
till kläder och skor.
Fett-, smuts- och vattenavvisande. • Svårnedbrytbara i naturen.
• Bioackumulerbara,
flera är toxiska.
Fråga efter och välj flourfria alternativ.

 PFAS är ett samlingsnamn på ett stort antal ämnen som alla har vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. De är vanligt förekommande i en mängd produkter. En form av högflourerade ämnen, PFOS, är helt förbjuden och ytterligare en form, PFOA, har restriktioner. I övrigt finns inga begränsningar i användandet av PFAS. Bland annat vår branschorganisation Svenskt Vatten jobbar för hårdare restriktioner mot PFAS.

Ftalater

Kan till exempel förekomma i Egenskaper Miljöeffekter Hur undvika?
Plasttryck på kläder.   Mjukgörare av plast.   Hormonstörande. • Välj miljömärkta textilier.
• Undvik kläder med plasttryck.

 Ftalater fungerar som mjukgörare till plast, men är inte bundna till plasten vilket gör att de kan läcka ut och spridas i miljön till exempel i samband med tvätt. Sedan 2011 är tre ftalater (DEHP, DBP och BBP) förbjudna i leksaker, bland annat på grund av att de misstänks vara hormonstörande. Liknande förbud för kläder finns inte.

Antibakteriella ämnen

Kan till exempel förekomma i Egenskaper Miljöeffekter Hur undvika?
• Underkläder.
• Strumpor.
• Träningskläder.
Hämmar svettlukt. • Bakteriedödande.
• Giftigt för vattenlevande organismer.
Undvik antibakteriellt behandlade produkter.

 Två exempel på antibakteriella ämnen är silver och triklosan. Triklosan är helt förbjudet i antibakteriella varor inom EU från 1 mars 2017. Effekten i antibakteriellt behandlade kläder har visat sig vara starkt begränsad, då ämnena ofta tvättas ur redan efter några tvättar.

Azo-färgämnen

Kan till exempel förekomma i Egenskaper Miljöeffekter Hur undvika?
Färgglada kläder och textilier. Ger klara färger. • Negativ inverkan på vattenmiljön.
• Vissa av dem medför ökad cancerrisk.
• Fråga i affären och välj kläder utan dessa ämnen.
• Ärv kläder.
• Handla second hand.

 Azofärgämnen delas in i tre kategorier: direktfärgämnen, syrafärgämnen och doftfärgämnen. De är löst bundna till textilfibrer och lossnar mycket lätt vid bland annat tvätt. Det är främst direktfärgämnen som har visat sig vara svårnedbrytbara och ansamlas i vattenmiljön. Idag finns det cirka 2 000 olika azofärgämnen på marknaden och ungefär 500 av dessa är begränsade enligt EU:s Reachförordning, eftersom de medför ökad risk för cancer. Kemikalieinspektionen utreder möjligheten att begränsa fler azofärgämnen enligt EU:s Reachförordning.

Barn iklädd stor skjorta

Tips på vad du kan göra

Här listar vi tips på hur du kan bidra till att minska mängden miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen i avloppsvattnet när det gäller kläder och textilier. Det handlar dels om att fråga i affären vad kläder och textilier innehåller och välja produkter utan miljöfarliga ämnen, dels om att låta de kläder och textilier du redan har få en längre livslängd.

  • Fråga i butiken vad kläder och textilier innehåller och välj produkter utan miljöfarliga ämnen.
  • Fråga efter och välj miljömärkta kläder och textilier
  • Ärv kläder och ge bort kläder
  • Handla och sälj kläder second hand eller vintage
  • Laga trasiga kläder istället för att slänga dem

Varför begagnat?

Många av de miljöfarliga ämnena som finns i kläder och textilier tvättas ofta ur bara efter några tvättar. Det innebär att kläder du har haft länge, ärver eller handlar på second hand ofta innehåller en lägre andel miljöfarliga ämnena än nya kläder. Genom att låta dina kläder leva länge bidrar du således till att färre miljöfarliga ämnen hamnar i miljön.

Vad gör kläd- och textilbranschen?

Många företag i kläd- och textilbranschen arbetar i dag med hållbarhetsfrågor, framförallt inom produktions- och distributionsledet. På senare tid har flera aktörer också börjat fokusera på att uppmuntra konsumenterna att tänka hållbart genom till exempel ökad återanvändning och återvinning av kläder.

Läs mer om vad till exempel TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, gör inom området.

Tre barn med kläder från olika tidsepoker

Några vanliga miljömärkningar för kläder och textilier

Klicka på länkarna vid respektive bild för att läsa mer om vad märkningarna ställer för krav. Länken öppnas i ny flik.

Logga Bra Miljöval Bra miljöval

Logga Svanen Svanen

Logga EU Ecolabel EU Ecolabel Informationen är på engelska.

Logga GOTS (Global Organic Textile Standard) Global Organic Textile Standard (GOTS)

Logga Oeko Tex Standard Oeko

Läs mer om miljöfarliga ämnen i kläder och textilier

Kemikalieinspektionen är en tillsynsmyndighet som bland annat bevakar att företagens och samhällets kemikaliekontroll sköts på ett bra sätt. De har givit ut flera intressanta rapporter och publikationer om kemikalier och kläder:

Vår branschorganisation Svenskt Vatten arbetar med att uppmärksamma och minska förekomsten av oönskade ämnen i avloppsvattnet. Ett fokusområde är det miljöfarliga ämnet PFAS.


Se vår film om miljöfarliga ämnen i kläder

Skärgård

Utökad verksamhet i Käppalaförbundet

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier