Lämna tillbaka läkemedel till ett apotek

Hand som håller läkemedel i påse, foto

  • Spola inte ner läkemedel i avloppet. Käppalaverket kan inte rena bort alla läkemedelsrester. En del följer med det renade vattnet ut i Östersjön och kan påverka vattenmiljön negativt.
  • Lämna in gamla eller överblivna läkemedel till ett apotek. Då tas de om hand på rätt sätt.
  • Fråga efter receptfria läkemedel utan miljöfarliga substanser.
  • Se till att din läkare och vårdcentral tillämpar ”Kloka Listan” (rekommendation av läkemedel utifrån bland annat miljöaspekter) vid läkemedelsrådgivning.

Läs vår artikel "Läkemedelsrening kommer i framtiden"

Logotyp Käppalaverket 50 år

Käppalaverket 50 år

I år är det 50 år sedan Käppalaverket togs i drift för första gången. Det uppmärksammar vi med en faktaserie om verket. Häng med och lär dig mer om ett av Sveriges största avloppsreningsverk.
Käppalaverket 50 år

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Avloppstips
Skärgård

Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Här hittar du kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll från Käppalaförbundets förbundsfullmäktige, styrelse och valberedning.
Anslagstavla - kungörelser, kallelse med handlingar och protokoll

Följ Käppalaförbundet i sociala medier