Sug upp dammråttorna

Sug upp dammråttorna

Dammråttor kan vara riktigt läskiga. De drar till sig skadliga kemikalier från till exempel elektronik och plast. Spola inte ner dem i avloppet, sug upp dem istället!

Många av våra vanligaste produkter i hemmet är behandlade med olika typer av kemikalier. Det handlar till exempel om flamskyddsmedel i tv-apparater, datorer och annan hemelektronik. Möbler och textilier innehåller ofta kemikalier som gör dem smuts-, fett- och vattenavvisande. Andra kemikalier har mjukgörande egenskaper och återfinns bland annat i plastleksaker och vissa plastgolv.

Kemikalierna fyller ofta en viktig funktion, men problemet är att de inte är bundna till produkterna, utan utsöndras till omgivningen. De fastnar gärna på andra partiklar, såsom damm, grus och textilfibrer.

Det finns flera studier och rapporter (se länkar nedan) där man har hittat ämnen i hemmet som kan orsaka allt från hormonstörningar och fertilitetsproblem till cancer. Många av kemikalierna är särskilt giftiga för vattenlevande organismer.

Avloppsreningsverken är inte byggda för att rena bort miljögifter. När de läskiga dammråttorna hamnar i avloppet fortsätter de vidare ut i naturen. Du kan hjälpa oss och miljön genom att se till att dammet hamnar i hushållsavfallet i stället för i avloppet.

Gör så här

  • Dammsug istället för att våttorka golv och andra ytor. Om du verkligen behöver våttorka är det viktigt att du dammsuger eller torrdammar noga först.
  • Damma med mikrofiberduk eller med ett fuktigt papper. Dammet från mikrofiberduken avlägsnar du med dammsugare eller för hand och slänger det i hushållssoporna. Skölj inte duken i vasken!
  • Välj miljömärkta städprodukter.
  • Undvik produkter behandlade med flamskyddsmedel och smutsavvisande kemikalier.

dammråtta2 

Tre exempel på miljögifter

 

Ftalater

Används bland annat som mjukgörare i plast och kan finnas i plastleksaker, plastgolv och byggmaterial.  Kan orsaka fertilitetsproblem och hormonstörningar. Exempel på ftalater: BBP, DEPH och DOP.

Flamskyddsmedel

Används bland annat för att skydda elektronik, möbler och textilier. Bryts inte ner i naturen och kan vara mycket skadliga för vattenlevande organismer. Exempel på flamskyddsmedel: HBCD, PBDE och TBBPA.

Fluorerade ämnen

Används bland annat som vatten-, fett- och smutsavvisande impregnering i skor, kläder och möbler. Kan orsaka cancer. Exempel på fluorerade ämnen: PFOA, PFOS och PFAS.

Vill du veta mer?

> Forskning kring hormonstörande kemikalier på Havet.nu

> Kemikalieinspektionens konsumentinformation

> Naturskyddsföreningens rapport Home sweet home? – gifter under sängen

Se vår film om dammråttor

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Biltvätt

Miljökrav

Råd och riktlinjer för yrkesmässig verksamhet
För företag