Måla miljöanpassat

Pojke målar väggen grön

Ingen målarfärg i avloppet

När vi säger att ingen målarfärg ska hamna i avloppet så menar vi alla typer av färger. Även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig. All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för avloppsreningsverket och miljön.

All färg räknas som farligt avfall. Därför måste rollers och penslar göras rent på rätt sätt och färgrester, rengöringstrasor med mera tas omhand så att miljön inte tar skada. Oavsett vilken färg man har målat med! Det är också viktigt att ta hand om de kemikalier som man gör rent med innan man börjar måla och när man har målat färdigt.

Här är några exempel på ämnen som kan finnas i färg och som är svåra att rena bort i ett avloppsreningsverk:

 • Bindemedel – Innehåller olika typer av plaster. 
 • Pigment – Består ofta av metaller.
 • Konserveringsmedel – Är giftigt för mikroorganismerna som hjälper till att rena vattnet i avloppsreningsverket vilket försämrar reningsprocessen.
 • Nonylfenol – Ett ämne som kan störa kroppens hormonsystem. 
 • Lösningsmedel - Till exempel lacknafta.
 • Kadmium – En giftig tungmetall som finns i viss konstnärs- och hobbyfärg.

De ämnen som avloppsreningsverket inte kan rena bort hamnar antingen i Östersjön eller i slammet som till stor del sprids på åkermark. Därför måste vi alla hjälpas åt och se till att ingen färg hamnar i avloppet!

Måla miljöanpassat – gör så här!

 • Måla helst med miljömärkt färg.
 • Spola aldrig av rollers, penslar och andra verktyg under kranen.
 • Häll aldrig ut överbliven färg och lösningsmedel i avloppet.
 • Lämna farligt avfall till en miljöstation.

Flicka rengör roller

Gör så här med pensel och roller

När du tar paus

 • Tar du en paus från målandet och ska måla senare med samma färg kan du lägga penseln eller rollern i en tätt försluten plastpåse så behöver den inte rengöras mellan gångerna.

När du är klar och inte vill återanvända verktygen

 • När du har målat klart låter du färgen torka in i penseln eller rollern och lämnar den sedan till en miljöstation. Samma sak gäller för rollertråg. En roller innehåller så mycket färg att det är nästan omöjligt att få den ren utan att spola av den – därför ska hela rollern lämnas till en miljöstation och inte användas igen.

När du vill göra rent en pensel 

 • Skölj penseln i en burk med vatten eller lösningsmedel. 
 • Torka av penseln på en tidning, ett papper eller en trasa tills den är fri från färg. Upprepa vid behov. 
 • Lämna burken med tvättvatten eller lösningsmedel som farligt avfall till en miljöstation. Märk burken med innehåll.

Flicka vid miljöstation

När du har målat klart

 • All färg räknas som farligt avfall. Därför ska du lämna följande till en miljöstation:
  • Överbliven färg.
  • Rollers och penslar med intorkad färg.
  • Rollertråg med intorkad färg.
  • Trasor/torkpapper med färg eller lösningsmedel.
  • Tvättvatten och lösningsmedel som du har använt för att göra rent penslar i.
  • Överbliven lacknafta och andra lösningsmedel.

• Tomma färgburkar av plåt med intorkad färg kan lämnas till metallåtervinningen.

Kontakta din kommun för information om var närmaste miljöstation finns.

När du anlitar målerifirma

Om du tar hjälp av en målerifirma när du ska måla om hemma kan det vara bra att höra sig för om de har en miljöpolicy, vilken färg de kommer att använda och hur de kommer att ta hand om färg och verktyg efter slutfört arbete. 

Så vår skräckfilm om målarfärg 

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö.
Karta nordöstra Stockholm

Utbyggnad av avloppssystemet i nordost

Biltvätt

Miljökrav

Råd och riktlinjer för yrkesmässig verksamhet
För företag