Tips till hushåll

 Hjälp oss hålla avloppet rent

Allt du spolar ner i avloppet kommer så småningom till ett avloppsreningsverk. Käppalaverket tar gärna emot avloppsvatten från toaletter, duschar, diskmaskiner och tvättmaskiner. Tyvärr kommer det även en mängd oönskade ämnen till oss med avloppsvattnet. Det handlar både om skräp som täpper till rör och ledningar, och om miljögifter som försvårar reningsprocessen och skadar miljön.

En giftfri miljö

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är en giftfri miljö. Målet innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Kemikalier finns överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast och bilar. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer. För att en giftfri miljö ska bli möjlig krävs kraftfulla åtgärder från alla aktörer - myndigheter, forskare, producenter och konsumenter.

Det finns mycket du kan göra för att hjälpa både oss och miljön. Våra tips hittar du här i menyn till vänster. Din insats har betydelse. Även små utsläpp blir stora, eftersom vi är så många som bor i den här regionen.

Tips! Besök Kemikalieinspektionens Konsumenthjälpen för mer information om vad en giftfri miljö innebär och hur du kan påverka det.

Stop
"Släng skräp i en papperskorg."
"Använd miljömärkta rengöringsmedel."
"Lämna kemikalier till miljöstationen."
"Lämna gammal medicin till apotek."
"Tvätta bilen på en fordonstvätt."

Avloppstips

Ta del av alla våra tips och bidra till en bättre miljö. Tips till hushåll

Miljökrav

Råd och riktlinjer för yrkesmässig verksamhet.

För företag